I cvrči cvrči cvrč

Cvrči
Cvrči
Cvrči
Cvrči
Cvrči

Ako je rad trud uložen kroz vrijeme, dali se onda, ako se trudiš ne raditi ništa,što je isto trud kroz vrijeme, može smatrati radom?. Što bi značilo da je nerad nekada rad. Ovakva mogućnost otvara potencijalnu situaciju koju je fizičkim radom nemoguće ostvariti,fizičko misaonim gotovo nemoguće,misaonim moguće ali vrlo teško jer ćeš pokušavajući shvatiti određenu situaciju njoj automatski pridodati najsloženije i najkompliciranije atribute te na taj način sebe ubaciti u vrtlog beskrajnih pitanja. A možda je najjednostavnij način da razriješiš zagonetku koristeći se metodom neradnog rada,truditi se ne raditi ništa, pustit vremenu da uradi svoje. Možda bi tako u toj određenoj situaciji bio najbliži istini

Opis rada:

Zvučna instalacija koja je interaktivna s publikom. Skriveni cvrčak u zvučniku, kad je neometan, odrađuje svoje čekanje.

Dimenzije rada:

Cca 30cm

Materijal:

Zvučnici, senzor, mp3 player