Četiri godišnja doba

Četiri godišnja doba
Četiri godišnja doba
Četiri godišnja doba
Četiri godišnja doba
Četiri godišnja doba
Četiri godišnja doba

Zima, proljeće, ljeto, jesen iako su u karakteru skroz različiti, povezani su u jedno - godišnja doba. Proces u prirodi kojem se ne zna ni početak ni kraj i  koji je beskonačan u    svom krugu. upravo radi tog odlučio sam taj fenomen pikazati kao kolo koje na svijoj obodnoj strani ima urezanu crtu. Crta koja u istim udaljenostima mijenja svoj karakter ali i dalje je kontinuirana. Ravna crta simbolizira smrt, zatišje- zimu, iz ravne crte kreće lagano bilo, rađa se život,crta se u obliku bila diagonalno penje sve do valovite crte koja simbolizira ljeto te stepenasto u duhu jeseni polako silazi do zime Cijeli rad pokreće se pomoću promatračeve inercije, koji pokreće dršku te se tako zupčanici aktiviraju koji dalje pokreću kolo. Promatrač u tom smislu predstavlja onu mističnu energiju koja pokriće godišnja doba.

Rad koji bi po ideji  svojom rustičnošću patinom I hijeroglifima na kolu trebao asocirat na nekakav mističan vremenski stroj neke drevne civilizacije