DonQuijoteomat

Dqmat
Dqmat
Dqmat
Dqmat
Dqmat

DonQuijeteomat je vrsta trapulastog stroja, koji za svoje funkcionicanje iziskuje određene resurse: struju, vodu i adekvatnu žrtvu (ljude pustolovnog duha). Njegova svrha je da razotkrije potencijalne Don Quijote i to na način da konfrontira promatrača s problemom kojeg je i sam Don Quijote imao.

Opis rada:

Multimedijalni rad koji je interaktivan s publikom. Proicirana slika na zid od pare stvara prostornu sliku.

Dimenzije rada:

relativne

Materijal:

Drvo , metal, plastika, voda

 

Potrebna tehnika za realiziranje rada na izložbi:

Projektor, DVD player